Tỷ lệ bệnh tim ở nhiều nướcSự giải thích đã được chấp nhận từ lâu này không còn vững nữa khi một số dữ liệu được xem xét tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn. Như nhà tâm lý học Robert Ornstein và đồng tác giả của ông, David Sobel, đã thuật lại trong cuốn sách Não bộ chữa bệnh, nếu người ta nhìn vào hình ảnh trọn vẹn của những người Nhật nhập cư ở California thì thấy có một phân nhóm vẫn tiếp tục có tỷ lệ bệnh tim thấp mà không có gì tương quan với chế độ ăn uống hoặc các mức cholesterol trong máu họ. Đó là những nam giới vẫn giữ quan hệ mật thiết với nền văn hóa Nhật, cho dù tài sản của họ đã chuyển sang Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau mà ý thức của họ vẫn là người Nhật (do lớn lên ở gần người Nhật, đi học cùng những trẻ em người Nhật khác, nói tiếng địa phương tuân theo những phong tục và quan hệ xã hội truyền thống) tất cả những điều này đã góp phần tạo ra những trái tim khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại các mức cholesterol trong máu họ cao hay thấp.
Cái giữ cho những người này được khỏe mạnh là mối quan hệ xã hội, vô hình nhưng rất mạnh mẽ. Họ đã tiếp tục chia sẻ ý thức của nước Nhật truyền thống; cái đó là một dạng tinh thần mở rộng có nhiều tác động về mặt sinh lý. Theo cùng phương pháp, những nghiên cứu về công nhân xe hơi bị sa thải trong những giai đoạn khó khăn ở Michigan đã phát hiện thấy rằng những người đó ý thức được có sự nâng đỡ mạnh mẽ từ gia đình, họ hàng và bạn bè thì có thể ít phát triển những triệu chứng về tự nhiên hoặc tinh thần hơn. Tương tự, khi những người phụ nữ có mang được hỏi họ có chảm thấy được gia đình và bè bạn giúp đỡ không, thì đã phát hiện thấy 91% các ca biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ đều xảy ra ở những người nói rằng họ có một cuộc sống đầy căng thẳng và ít được xã hội hỗ trợ.
Sự hỗ trợ, trợ giúp của xã hội là một hiện tượng phức tạp bao gồm mọi sự tương tác về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, cấu trúc gia đình và truyền thống xã hội ràng buộc mọi người với nhau. Kết quả đích thực là nhận thức được lập trình; sự ràng buộc của xã hội xảy ra ở mức tinh thần. Bạn cảm nhận người khác giống như bạn và bạn tin là họ nhìn bạn cũng như vậy. Điều bạn chia sẻ là cái tôi lớn hơn, một tâm trí có liên kết, nhạy cảm và phức tạp như một tâm trí cá biệt.