Thực tại cơ bản của mọi vật là vĩnh cửu, và điều mà chúng ta gọi là thời gian thì ra là vĩnh cửu được định lượng. Mặc dù các tế bào của chúng ta và toàn bộ thế giới vật chất là một biểu hiện của sự biến đổi không ngừng, song có nhiều thực tại hơn là quá trình. Vũ trụ được sinh ra và đang phát triển. Khi nó được sinh ra thì thời gian không ngừng hình thành. Trước khoảnh khắc của cuộc nổ lớn vũ trụ (Big Bang) thì thời gian và không gian không tồn tại như chúng ta đã biết, Có lẽ một đầu óc biết phải trái thì không thích hợp đặt những câu hỏi như “Trước thời gian là cái gì?” và “Có cái gì lớn hơn không gian?”. Ngay cả Einstein khi còn là nhà vật lý học trẻ tuổi lần đầu tiên tìm ra nguyên lý lượng tử cũng bám chặt lấy khái niệm cũ do Newton đưa ra là vũ trụ tồn tại ở một trạng thái ổn định – thời gian và không gian là những hằng số vĩnh cửu, không hề được sinh ra và cũng không hề được chết đi.
Cách diễn tả theo quan điểm thực tại ở trạng thái ổn định hiện vẫn còn được một trong năm giác quan của chúng ta giữ lại. Bạn không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy thời gian chạy qua nhanh hơn hoặc chậm lại, ngay cả khi Einstein đã chứng minh rằng thời gian đã diễn ra như vậy; bạn không thể thấy thời gian nở hay co lại, tuy nhiên điều này cũng là một phần của nhịp điệu vũ trụ. Để đi được xa hơn, để hình dung được các vùng vô tận đó, nơi sinh ra thời gian và không gian, thì cân phải có một thay đổi căn bản về nhận thức. Sự thay đổi đó được áp đặt lên chúng ta vì vũ trụ đã có một cái gì như là nguồn gốc phi thời gian – và điều đó được coi là đúng đối vối chúng ta.
Bạn tự cảm nhận như đang tồn tại trong thời gian vì cơ thể bạn bao gồm sự thay đổi; để thay đổi, ta phải có một dòng hoặc một chuỗi. Trong chuỗi này có cái trước và cái sau – trước hơi thở này là hơi thở sau cùng, sau nhịp tim này sẽ là nhịp tim kế tiếp. Nhưng về mặt lý thuyết, nếu bạn có thời gian và thiết bị thì bạn có thể lập một EKG (điện tâm đồ) với toàn bộ các nhịp tim mà một người nào đó đã có trong cả cuộc đời, và khi có trong tay bản in kết quả thì bạn sẽ có quá khứ, hiện tại và tương lai được giữ lại ở một chỗ. Bạn có thể xem bản in theo cách lộn ngược hoặc ngược lại; bạn có thể gập đôi bản in để cho 2 nhịp tim cuối và đầu ở sát cạnh nhau.