Đây là một trải nghiệm sâu thẳm của cá nhân. Trong trạng thái nhận thức phi thời gian hoặc siêu nghiệm, bạn sẽ cảm thấy trạng thái đầy đủ. Thay vì biến đổi, mất mát và phân hủy, là sự bền vững và đáp ứng. Bạn sẽ cảm thấy khắp nơi là vô tận. Khi trải nghiệm này trở thành một thực tế thì những sợ hãi gắn liền với thay đổi sẽ biến mất. Việc phân nhỏ cái vĩnh cửu thành giây, giờ, ngày và năm trở thành thứ yếu, và sự hoàn hảo của mỗi khoảnh khắc trở nên chính yếu.
Thiền định hiện đã thâm nhập vào trào lưu kinh nghiệm của văn hóa phương Tây, các nhà nghiên cứu đã áp dụng những phép đo lường khoa học đối với trải nghiệm chủ quan về sự tĩnh lặng, sự trọn vẹn và tính vĩnh cửu. Họ đã khám phá thấy trạng thái sinh lí của người thiền định trải qua những thay đổi rõ ràng theo hướng thực hiện chức năng có hiệu quả hơn. Hàng trăm phát hiện riêng lẻ cho thấy nhịp thở chậm lại, giảm tiêu thụ oxy, tốc độ chuyển hóa giảm xuống. Về mặt lão hóa thì kết luận đáng chú ý nhất là sự mất cân bằng hoocmon được kết hợp với stress – điều làm tăng nhanh quá trình lão hóa – bị đảo ngược. Điều này sẽ làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa như đã thấy ở những số đo những thay đổi sinh học khác nhau gắn với giai đoạn tuổi mỗi ngày mỗi già. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi khi nghiên cứu những người thực hiện phép thiền định thì thấy người nào theo đuổi cách đó lâu dài có thể sẽ có một tuổi sinh học trẻ hơn từ 5 đến 12 năm so với tuổi theo thứ tự thời gian.
Khía cạnh hấp dẫn nhất của nghiên cứu này, hiện đang tiếp tục thực hiện trên hai thập niên, là quá trình sinh học của sự lão hóa mà bản thân nó không cần phải được tác động gì đến cả; những kết quả theo ý muốn có thể đạt được chỉ có thông qua nhận thức. Nói cách khác,thiền định làm thay đổi cơ cấu tham khảo vốn mang lại cho con người sự trải nghiệm về thời gian. Ở một mức lượng tử nhất định các sự biến vật chất trong không gian – thời gian, như nhịp tim và các mức hoocmon, có thể bị ảnh hưởng thường bằng cách đưa tâm trí đến một thực tại mà ở đó thời gian không có ảnh hưởng gì lớn cả. Mô hình tư duy mới này cho chúng ta thấy rằng thời gian có nhiều mức và tất cả đều có hiệu lực đối với chúng ta, trong mỗi ý thức của chính bản thân chúng ta.