Sự chuyển hóa thì còn hơn quá trình đốt cháy; đó là một hành động trí năng. Chất đường này ở trạng thái còn trơ trong một viên đường hỗ trợ cho sự sống bằng năng lượng của nó, vì các tế bào của cơ thể truyền cho nó thông tin mới. Đường có thể đóng góp năng lượng của nó cho một tế bào thận, tim hoặc tế bào não chẳng hạn. Tất cả các tế bào này đều chứa đựng các dạng trí năng duy nhất – sự co bóp nhịp nhàng của một tế bào tim hoàn toàn khác với sự phỏng diện của một tế bào não hoặc sự trao đổi natri của một tế bào thận.
Kỳ diệu thay sự phong phú của kĩ năng đa dạng này, ở phần cuối có một trí năng duy nhất được phân chia cho toàn bộ cơ thể. Dòng trí năng này giúp bạn sống được, và khi dòng này ngừng chảy, tại thời điểm qua đời, thì mọi tri thức được giữ lại trong ADN của bạn trở thành vô dụng. Khi chúng ta già đi, dòng trí năng này trở nên tổn thương theo nhiều cách khác nhau. Trí năng chuyên biệt của hệ miễn dịch, của hệ thần kinh và hệ nội tiết sẽ bắt đầu thoái hóa, giảm sút; hiện nay, theo hiểu biết của các nhà sinh lý học thì ba hệ này giữ vai trò những hệ kiểm soát chính đối với cơ thể. Các tế bào miễn dịch và các tuyến nội tiết của bạn không còn thích hợp với cùng những thụ thể đối với các tín hiệu não như các tế bào thần kinh của bạn; do đó chúng rất giống như một não bộ nở rộng. Sự lão suy đối với chúng ta không thể coi đơn giản chỉ là một bệnh thuộc phạm vi chất xám của chúng ta; khi trí năng bị mất đi trong hệ miễn dịch hoặc trong hệ nội tiết thì sự lão suy của toàn cơ thể đang len lỏi vào.
Vì tất cả những thứ này đều diễn ra ở mức không thể thấy được, không rõ ràng, nên những tổn thất cũng không nhận ra cho tới khi chúng tiến triển đến một giai đoạn cuối cùng thì mới hiển hiện thành một triệu chứng cụ thể. Năm giác quan không thể cảm nhận đủ sâu để thấy được hàng tỷ những trao đổi lượng tử gây ra sự lão hóa. Tốc độ thay đổi tức thì ở mức quá nhanh và quá chậm: quá nhanh vì những phản ứng hóa học có lẽ diễn ra chưa tới 1/10.000 của một giây, quá chậm vì hiệu quả tích lũy của chúng trong nhiều năm vẫn không biểu hiện. Những phản ứng này bao gồm thông tin và năng lượng trên tỷ lệ hàng triệu lần nhỏ hơn so với một nguyên tử đơn.