Loại thao tác này là cái mà vật lý lượng tử khám phá về những sự kiện cơ bản nhất của không gian – thời gian trong Tự nhiên. Khi trao đổi các trạng thái năng lượng, hai hạt có thể chuyển động lùi trong thời gian cũng dễ dàng như chuyển động tới; các sự việc đã xảy ra trong quá khứ có thể thay đổi được bằng những kết quả của nghị lực trong tương lai. Toàn bộ khái niệm về thời gian như một mũi tên chỉ bắn về phía trước đã bị gẫy vụn trong các hình học phức tạp của không gian lượng tử, nơi mà các dãy và vòng đa chiều đưa thời gian về mọi hướng và thậm chí đến một chỗ tạm dừng lại.
Cái tuyệt đối duy nhất còn lại với chúng ta là cái phi thời gian, bởi bây giờ ta đã nhận ra rằng toàn thể vũ trụ của chúng ta chỉ là một sự việc bất ngờ nảy sinh từ một thực tại lớn hơn. Cái mà chúng ta cảm thấy bằng trực giác là giây, phút, giờ, ngày và năm là những mẩu nhỏ cắt ra của cái thực tại lớn hơn này. Bạn là người cảm nhận có nhiệm vụ phải cắt nhỏ cái phi thời gian đó bằng bất kỳ cách nào mà bạn thích; nhận thức của bạn tạo ra thời gian mà bạn trải nghiệm. Người nào mà cảm nhận thời gian như một thứ hàng hiếm rằng đang trôi qua không ngừng, đang tạo ra một thực tại riêng thì hoàn toàn khác với người nào mà cảm thấy rằng mình có trọn vẹn thời gian trong vũ trụ. Một ngày của bạn có bị nhiều áp lực của thời gian không? Bạn có bị những triệu chứng hoảng sợ, nghẹt thở của “bệnh thời gian” khiến cho nhịp tim nhanh hoặc bất thường, tiêu hóa bị rối loạn, mất ngủ, và huyết áp cao? Những khác biệt cá nhân này thể hiện việc bạn cảm nhận thay đổi như thế nào, bởi việc cảm nhận thay đổi tạo ra sự trải nghiệm của chúng ta về thời gian.
Khi bạn chú tâm về quá khứ hoặc tương lai, thì có nghĩa là bạn đang ở trong trường thời gian, đang tạo nên sự lão hóa. Một vị sư phụ người Ấn Độ trông trẻ hơn đối với tuổi của ông rất nhiều, đã giải thích điều này là “Phần lớn người ta dành đời mình cho quá khứ hoặc tương lai, còn đời tôi thì chủ yếu được tập trung vào hiện tại”. Khi một cuộc đời được tập trung vào hiện tại, thì đó là thực tế nhất, bởi quá khứ và tương lai không tác động gì được lên nó. Vậy vào lúc này đây, thì quá khứ và tương lai ở đâu? Không nơi nào cả. Chỉ có thời gian hiện tại tồn tại; quá khứ và tương lai là những hình ảnh hiện ra trong óc con người.