Vì không có những đặc tính tuyệt đối trong thế giới vật chất nên sẽ là sai lầm khi nói rằng lại còn có một thế giới độc lập “ngoài ta”. Thế giới là một phản ảnh của bộ máy cảm giác đã ghi nhận nó. Hệ thần kinh của con người chỉ thu vào một tỷ lệ rất nhỏ, chưa tới một phần tỷ, tổng năng lượng đang dao động trong môi trường. Các hệ thần kinh khác, như của con dơi hay con rắn chẳng hạn, thì phản ánh một thế giới khác biệt cùng tồn tại với thế giới của chúng ta. Con dơi cảm nhận một thế giới siêu âm, con rắn với một ánh sáng hồng ngoại, mà cả hai thứ đó chúng ta đều không cảm thấy.
Tất cả những gì thực sự “ở ngoài ta” đều là những dữ liệu thô, chưa định hình, đang chờ có sự diễn giải của bạn, người giữ vai trò người cảm nhận. Bạn dùng “một món súp lượng tử ở thể lỏng hoàn toàn mơ hồ” theo cách gọi của các nhà vật lý và bạn đã dùng những cảm giác của mình làm đặc món súp đó lại thành một thể rắn ba chiều. Nhà thần kinh học nổi tiếng người Anh đã hiểu ảo giác với một lời khẳng định gây ngạc nhiên nhưng không thể bác lại: “Tôi mong bạn nhận ra được rằng không có màu sắc, âm thanh nào trong thế giới tự nhiên, không kết cấu, không mẫu hình, không vẻ đẹp, không hương thơm…”. Nói tóm lại, không có những sự vật khách quan nào, mà chúng ta thường coi là cơ sở của thực tại, có giá trị cơ bản cả.
Điều này có thể gây bối rối song lại hàm chứa một sự giải phóng thật khó tin khi nhận ra rằng bạn có thể thay đổi thế giới của mình – trong đó có cơ thể bạn – chỉ đơn giản bằng cách thay đổi cảm nhận của bạn. Bạn tự cảm nhận như thế nào sẽ là nguyên nhân của rất nhiều thay đổi trong cơ thể bạn ngay lúc này. Xin đưa ra một ví dụ: Ở Mỹ và Anh, việc bắt buộc phải nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi lăm đã áp đặt một giới hạn tuổi độc đoán đối với khả năng cống hiến cho xã hội. Ngày hôm trước khi người lao động đến tuổi sáu mươi lăm, họ cống hiến công sức và giá trị cho xã hội; nhưng vào hôm sau ngày này thì họ lại trở thành người ăn bám xã hội. về mặt y học, sự thay đổi cảm nhận này có thể là một tai họa. Trong vài năm đầu sau khi về hưu, cơn đau tim và chứng ung thư có tỷ lệ tăng vọt lên, và tử vong sớm sẽ đến với những người cứ bị điều đó dằn vặt thì cũng đủ để sinh bệnh và chết.