Các mã là trừu tượng, và suy cho cùng thì vũ trụ của chúng ta và những gì có trong đó cũng vậy. Tuy nhiên cấu trúc vật chất của cơ thể đến tận nguồn gốc cuối cùng là phân tử, thì sẽ dẫn đến các nguyên tử, rồi từ nguyên tử lại tới các hạt dưới mức nguyên tử, và các hạt này đến những nét thấp thoáng của năng lượng tan biến vào một khoảng trống rỗng. Khoảng trống không này đã bí ẩn có in dấu thông tin trước cả bất kỳ thông tin nào được bộc lộ ra. Chẳng khác gì hàng ngàn từ âm thầm tồn tại trong trí nhớ của bạn mà không được nói ra, trường lượng tử bao trùm toàn bộ vũ trụ dưới một hình thái ẩn. Tình hình đã như vậy kể từ vụ nổ lớn Big Bang, khi đó hàng tỷ thiên hà bị nén chặt trong một không gian hàng triệu lần nhỏ hơn so với không gian tại thời kỳ ý tưởng này hoàn tất. Ngay cả trước cái chấm vô cùng nhỏ này thì cấu trúc của vũ trụ cũng đã tồn tại dưới một hình thái không rõ ràng.
Chất liệu thiết yếu của vũ trụ, trong đó có cơ thể bạn, là phi chất liệu, nhưng không phải thứ phi chất liệu thông thường. Đó là thứ phi chất liệu tư duy. Cái trống không bên trong mỗi nguyên tử đang cùng nhịp đập với cái trí năng vô hình. Các nhà di truyền học định vị cái trí năng này chủ yếu là ở bên trong ADN, nhưng làm như vậy chỉ để nhằm cho được thuận tiện mà thôi. Sự sống mở ra khi ADN truyền một phần trí năng được mã hóa của nó cho người anh em sinh đôi của mình là ARN (acid ribonucleic), và ARN lại đi vào tế bào rồi cũng chia cho những đơn vị dữ liệu trí năng cho hàng ngàn enzym, các enzym này sử dụng đơn vị dữ liệu trí năng đặc thù để tạo ra các protein. Tại mỗi điểm trong chuỗi sự kiện này, năng lượng và thông tin phải được trao đổi, nếu không thì đã không có sự sống được hình thành từ vật chất không có sự sống.
Cơ thể con người đã nhận được nguồn năng lượng chủ yếu của nó bằng việc đốt cháy đường, chất đường đốt cháy này được chuyển tới các tế bào dưới dạng glucoza tức là đường huyết. Cấu trúc hóa học của glucoza có liên hệ mật thiết với đường ăn thường, sucroza, hoặc sacaroza. Nhưng nếu bạn đốt đường ăn thường thì bạn sẽ không có được những cấu trúc phức hợp tuyệt hảo của một tế bào sống. Bạn chỉ có thể có được một nhúm tro than và những dấu vết của nước và dioxide carbon trong không khí.