Sự trải nghiệm thực tại này làm cho ta kiểm soát được sự thay đổi. Hiện nay, chỉ có sinh lý mà bạn có thể duy trì là dựa trên cơ sở thời gian. Tuy nhiên, sự thật là thời gian bị ràng buộc vào nhận thức có nghĩa là bạn có thể duy trì một kiểu hoạt động chức năng hoàn toàn khác – sinh lý bất tử – cái có thể phù hợp với trải nghiệm về bất biến. Bất biến không thể được tạo ra như một sản phẩm biến đổi. Nó đòi hỏi phải có một thay đổi, thoát ra khỏi nhận thức trong phạm vi thời gian để đến với nhận thức phi thời gian. Có nhiều mức trong sự thay đổi này. Ví dụ, nếu bạn đang bị sức ép cực độ về vấn đề thời gian trong công việc, thì cơ thể bạn sẽ phản ứng chống lại áp lực này một cách thụ động; có người thì phát triển mạnh do có áp lực thời gian, sử dụng nó để làm bùng lên tính sáng tạo và nghị lực của mình. Trong khi những người khác thì bị áp lực đánh gục, mất hết nhiệt tình và cảm thấy một gánh nặng gây thất vọng chẳng khác gì stress xuất hiện.
Người đáp lại bằng sự sáng tạo thì đã học được cách không đồng nhất với áp lực thời gian; và đã vượt được áp lực đó, ít nhất là một phần, không giống như người cảm thấy bị o ép và căng thẳng. Đối với người này, thì sự đồng nhất về thời gian là không thể cưỡng nổi – anh ta không thể thoát khỏi tiếng tích tắc của đồng hồ từ trong tâm, và cơ thể của anh ta chẳng thể giúp được gì mà chỉ phản ánh tâm trạng của anh ta. Bằng những cách tinh vi khác nhau, tế bào chúng ta luôn thích nghi với cảm nhận thời gian của chúng ta một nhà sinh học sẽ nói rằng chúng ta đã lên tàu hoặc đi qua cửa cổng theo dãy một chuỗi các quá trình xảy ra gồm hàng triệu trường hợp có liên quan đến tinh thần – thể xác.
Là thực sự quan trọng để nhận thức rõ rằng bạn có thể đạt được một trạng thái nơi mà các quá trình trong phạm vi thời gian có thể điều chỉnh được. Một phép loại suy đơn giản chứng minh điều này: Bạn hãy nhìn cơ thể vật chất của mình như một bản in các tín hiệu này được truyền qua – lại giữa nào của bạn với mọi tế bào. Hệ thần kinh chuẩn bị các loại thông báo này được truyền đi và có chức năng như phần mềm của cơ thể; vô số các hoocmon khác nhau, các chất truyền thần kinh, và các phân tử truyền tin khác là những dữ liệu nhập vào chạy suốt phần mềm.