Lão hóa là tự nhiên – mọi sinh vật đều già đi và chếtTự nhiên
Để vào được phòng cải thiện trọng lượng, ở tuổi này thì bạn phải tin rằng điều đó sẽ có lợi cho cơ thể bạn; bạn phải không được sợ, phải tin vào chính mình. Khi tôi nói rằng sự lão hóa là kết quả của một niềm tin, thì tôi không có hàm ý nói rằng một người chỉ cần suy nghĩ không thôi thì sự lão hóa sẽ biến mất. Đúng như điều ngược lại: niềm tin mãnh liệt hơn thì được ăn sâu hơn vào cơ thể, và tránh được sự kiểm soát bằng ý thức hơn.
Theo hệ thống niềm tin mà bạn và tôi từng gắn bó, thì Tự nhiên đã bẫy chúng ta bằng những tế bào mà chúng ta già đi không như ý muốn của chúng ta. Truyền thống về sự lão hóa có từ khi có lịch sử, thậm chí cả từ thời tiền sử. Động vật và thực vật đều già đi, chúng đang thi hành quy luật chung của Tự nhiên. Thật khó để hình dung rằng sự lão hóa là kết quả của hành vi được học hỏi, bởi sinh học không thể bị phủ nhận.
Còn niềm tin cốt lõi cho rằng lão hóa là một quá trình cơ học, cố định – điều vừa xảy ra với chúng ta – chỉ là một niềm tin. Và như vậy nó làm lóa mắt chúng ta với tất cả các loại sự kiện không phù hợp với hệ thống niềm tin mà chúng ta gắn bó. Xin hỏi, những câu nào trong số các câu sau đây bạn tin là sự thật?
Lão hóa là không thể tránh được – không thể ngăn chặn nó được.
Lão hóa là bình thường – nó tác động đến mỗi người đều như nhau.
Lão hóa là di truyền – chắc là tôi sẽ sống lâu như ông bà cha mẹ tôi.
Lão hóa là đau khổ – nó gây ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần.
Lão hóa là phổ biến – quy luật entropi làm cho mọi hệ thống có trật tự kiệt sức suy tàn.
Lão hóa là chết – tất cả chúng ta đều già đi và chết.
Nếu bạn cho là bất kỳ câu nào, hoặc tất cả các câu này đều là thật thì có nghĩa là bạn bị ảnh hưởng của những niềm tin không thích hợp với thực tế. Mỗi câu đều chứa đựng một chút sự thật khách quan, nhưng nó cũng có thể bị bác bỏ.
Lão hóa là tự nhiên, nhưng có những sinh vật không bao giờ già đi, chẳng hạn như những loài amip đơn bào như tảo và ngành động vật nguyên sinh. Có nhiều bộ phận cơ thể bạn cũng không già đi – những xúc cảm của bạn, cái tôi, loại cá tính, chỉ số thông minh, và những đặc tính tinh thần khác, cũng như những bộ phận lớn của ADN của bạn.