Tại bất kì thời điểm nào thì sự lão hóa cũng chỉ chiếm một phần trăm mỗi năm toàn bộ những thay đổi đang diển biến trong cơ thể bạn. Nói cách khác, chín mươi chín phần trăm năng lượng và trí năng mà bạn đã tự tạo ra không bị quá trình lão hóa đụng tới. Hiểu cơ thể là một tiến trình thì sự loại trừ được một phần trăm hiện tượng loạn chức năng này sẽ loại trừ được sự lão hóa. Nhưng xử lý như thế nào đối với các một phần trăm này? Để đáp ứng cho điều này chúng ta phải tìm cho ra cái nút kiểm soát tác động lên trí năng bên trong cơ thể.
Thực tại mới, đã mở ra bởi vật lý học lượng tử, làm cho nó trong lần đầu tiên có thể tác động được lên cái trí năng vô hình làm nền tảng cho thế giới hữu hình. Einstein giảng giải cho chúng ta rằng cơ thể con người, cũng như tất cả các vật thể vật chất khác, là một ảo giác, nếu việc cố tác động lên nó thì chẳng khác chi bắt cái bóng mà bỏ đi cái thực chất. Thế giới không nhìn thấy được là thế giới thực, và khi chúng ta muốn thăm dò các mức không nhìn thấy được của cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể đã đụng tới năng lực sáng tạo bao la có cội nguồn tại chính chúng ta. Tôi xin được phép phát triển dựa trên mười nguyên lý của mẫu quan niệm mới về khả năng che giấu này đang chờ đợi bên dưới vẻ ngoài của sự sống.
Không có thế giới khách quan nào độc lập với người quan sát.
Thế giới bạn chấp nhận là có thực dường như nó có nhiều đặc tính rõ ràng. Có những vật to, vật nhỏ, vật cứng, vật mềm. Ấy thế mà ngoài cảm nhận của bạn thì chẳng có đặc tính nào trong số những đặc tính này có ý nghĩa nào. Hãy xem một vật bất kì, như chiếc ghế gấp chẳng hạn. Đối với bạn thì chiếc ghế này có vẻ là chắc, nhưng một nơtrino có thể chuyển dịch rất nhanh, mà không hề chậm lại, vì đối với một hạt hạ nguyên tử thì các nguyên tử của chiếc ghế này cách xa hàng km. Với bạn thì chiếc ghế này có vẻ đứng im, nhưng nếu bạn quan sát nó từ vũ trụ thì bạn sẽ thấy nó đang quay ngang qua bạn theo cùng với mọi thứ khác trên Trái đất với vận tốc một nghìn sáu trăm km một giờ. Tương tự, bất kể điều gì khác mà bạn có thể mô tả về chiếc ghế này cũng có thể hoàn toàn đổi khác chỉ đơn giản bằng cách thay đổi cảm nhận của bạn.