Hít thở trường lượng tửBây giờ bạn hãy cầm một trong hai ngọn nến đó ra ngoài vào ban đêm và giơ nó lên về phía nền của các ngôi sao. Những điểm sáng nhỏ li ti trong bầu trời có thể xa hàng tỷ năm ánh sáng, còn ở mức lượng tử thì mỗi ngôi sao đúng là được kết nối với ngọn nến của bạn cũng như với ngọn nến thứ hai ở trong phòng; không gian bao la giữa chúng có những sóng năng lượng gắn liền chúng với nhau.
Khi bạn nhìn ngọn nến và các ngôi sao xa tít thì quan tử ánh sáng của cả hai thứ này đều đáp xuống võng mạc của bạn. Tại đó chúng khởi động những tia sáng phóng điện hóa thuộc tần số dao động khác từ ánh sáng nhìn thấy được, song chúng là bộ phận của cùng một điện từ trường. Do đó, bạn là ngọn nến khác – hoặc ngôi sao – mà nơi tập trung cục bộ của vật chất và năng lượng là một chỗ nhô lên trong trường vô hạn bao quanh và chống đỡ bạn.
Bạn hãy suy nghĩ về sự kết nối hữu cơ giữa mọi thứ trong tồn tại. Những bài học của bài tập này là:
Bất kể sự vật nào mà giác quan thấy như tách biệt, thì không có gì là tách biệt ở mức lượng tử.
Trường lượng tử tồn tại trong, xung quanh và xuyên qua bạn. Bạn không xem xét trường này tại mỗi sóng và hạt, mà trường đó là phần mở rộng của cơ thể bạn.
Mỗi tế bào của bạn là nơi tập trung cục bộ thông tin và năng lượng bên trong cái tổng thể thông tin và năng lượng của cơ thể bạn. Tương tự, bạn là nơi tập trung cục bộ thông tin và năng lượng trong cái tổng thể, nghĩa là vật thể của vũ trụ.
Khi bạn bắt đầu làm chủ kiến thức này thì không có gì trong môi trường quanh bạn sẽ làm bạn sợ. Như một kết quả, việc sợ sự tách biệt sẽ làm giảm ảnh hưởng của nó tới bạn và dòng nhận thức nguyên vẹn sẽ chống lại entropi và sự lão hóa.
Trường lượng tử vượt hẳn thực tại hàng ngày, tuy nhiên có cực kỳ mật thiết, gần gũi với trải nghiệm của bạn. Để tìm ra một từ trong trí nhớ của bạn, để cảm nhận một xúc cảm, để hiểu thấu một khái niệm – đó là những sự biến làm thay đổi toàn bộ trường. Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Sir James Jeans đã có lần nhận xét, “khi một điện tử dao động, thì vũ trụ rung lên”. Không có cảm giác hoạt động thoáng qua ở bất kỳ tế bào nào của bạn vượt qua mà bạn không chú ý đến toàn bộ trường lượng tử.