Hiểu lại về cơ thể bạn như thế nào?Bước đầu tiên để cảm nhận được cơ thể mình theo cách khác là thay đổi cách hiểu của bạn về nó. Không hề có hai người mà có cùng cảm nhận chính xác về cơ thể mình, bởi mỗi chúng ta hiểu về sự trải nghiệm – kể cả sự trải nghiệm sống của một cơ thể – theo những niềm tin riêng, những giá trị, những giả định, và ký ức riêng của họ. Một cơ thể đang lão hóa đòi hỏi một cách hiểu; một cơ thể bất lão đòi hỏi một cách hiểu ngược lại.
Hãy thử bỏ đi giả định cho rằng cơ thể đang lão hóa, bởi mọi thứ đều như vậy. Nếu bạn cảm thấy chắc chắn rằng, già đi là điều tự nhiên, không thể tránh khỏi và bình thường, thì tôi cũng chẳng muốn bạn phải xóa bỏ ngay tức thời những giả định đó. Nếu bạn có thử cũng không thể làm được điều đó, bởi mô hình tư duy cũ đã dạy cho tất cả chúng ta chấp nhận những giả định mà không có gì phải thắc mắc cả. Tuy nhiên, trong khi vẫn tôn kính niềm tin sâu xa của bạn về lão, bệnh, tử, thì bạn tự cho phép mình tạm gác sang một bên cái mô hình tư duy đó.
Thế giới quan lượng tử, hoặc mô hình tư duy mới, cho chúng ta biết ta đang không ngừng tạo dựng và cũng đang không ngừng phá đi cơ thể chúng ta. Đằng sau ảo ảnh của sự tồn tại của một vật thể ổn định, rắn chắc, thì cơ thể là một quá trình, và chừng nào mà quá trình này hướng về sự đổi mới thì các tế bào trong cơ thể vẫn mới bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, hoặc chúng ta đã đối mặt tiếp xúc với entropi nhiều ít ra sao.
Kẻ thù lớn nhất của đổi mới, là thói quen; khi những cách hiểu chai cứng trong quá khứ được vận dụng cho hiện tại, thì bao giờ cũng sẽ có một lỗ hổng, một sự khập khiễng giữa nhu cầu của hiện tại và cách giải quyết của quá khứ. Để có được một cơ thể tân tạo, bạn phải tự nguyện muốn có được những nhận thức mới, những cách hiểu mới làm tăng lên nhiều giải đáp mới. Những bài tập dưới đây là nhằm giúp bạn mở ra những nhận thức mới. Một số là những bài tập để tiếp thu kiến thức mới về thế giới quan lượng tử được áp dụng cho cơ thể bạn. Một số khác là những bài tập về trải nghiệm mới để đạt được một cảm tính nội tại cho phần bên trong cơ thể bạn cân bằng, đó là trẻ mãi không già. Sẽ là lý tưởng khi bạn thực hiện tiếp những bài tập sau, thì kiến thức và trải nghiệm sẽ bắt đầu hợp nhất lại – đó là dấu hiệu mà bạn đang hoàn toàn đồng hóa thế giới quan mới này thay cho thế giới quan cũ.