Người 50 tuổi trông rất trẻ có các phân tử có cùng tuổi như những phân tử của người 50 tuổi trông rất già. Trong cả hai trường hợp này, tuổi theo thứ tự thời gian của cơ thể có thể được định là 5 tỷ năm (tuổi của các nguyên tử khác nhau) hoặc 1 năm (thời gian cần để những nguyên tử này tự thay thế trong các mô của chúng ta), hoặc 3 giây (thời gian cần cho một tế bào chuyển giao các enzym của nó để xử lý thức ăn, không khí và nước).
Sự thực thì bạn chỉ già bằng thông tin đang quay cuồng qua bạn, và điều này thật là may mắn. Bạn có thể kiểm soát được lượng thông tin của trường lượng tử. Mặc dù có một lượng thông tin cố định nào đó trong các nguyên tử của thực phẩm, không khí và nước cấu thành mỗi tế bào, song sức mạnh biến đổi thông tin đó lại lệ thuộc vào ý muốn. Một điều mà bạn có thể sở hữu tự do và hoàn toàn trong thế giới này là cách hiểu của bạn về nó. Có những ca y học rất đáng chú ý về những đứa trẻ. Chẳng hạn có những đứa cảm thấy không được yêu tới mức chúng không lớn lên được. Hội chứng này, được gọi là chứng lùn tâm thần xã hội, xảy ra ở những đứa trẻ bị ngược đãi nặng nề khiến chúng đã biến đổi sự thiếu thốn tình yêu thương thành hoocmôn tăng trưởng suy yếu, bất chấp sự thật là hoocmon tăng trưởng được cho là được giải phóng theo một biểu thời gian được lập trình trước đã ghi vào ADN của đứa trẻ. Trong những trường hợp này, sức mạnh của cách hiểu đã vượt quá dấu ấn di truyền, gây ra một biến đổi trong trường thông tin của cơ thể.
Những cách hiểu này nảy sinh từ sự tương tác của mọi người. Bạn tải nghiệm điều này như một đối thoại nội tâm. Những ý nghĩ, những xét đoán và những cảm nhận không ngừng xoáy cuộn qua đầu óc người ta: “Tôi thích thế này, tôi không thích thế kia, tôi sợ A, tôi không tin chắc B” v.v… Đối thoại nội tâm không phải tiếng ồn tinh thần ngẫu nhiên, nó sinh ra từ một mức sâu thẳm do những niềm tin và giả định của bạn. Một niềm tin từ thâm tâm được định nghĩa như điều gì đó mà bạn cho là đúng về thực tại, và chừng nào mà bạn bám chặt vào nó thì niềm tin của bạn sẽ thu hút các trường thông tin của cơ thể bạn đến những thông số nào đó – bạn sẽ cảm thấy điều gì đó là dễ thương hay dễ ghét, làm lo âu hay thích thú, tùy theo điều đó có hợp với những kỳ vọng của bạn hay không.