Toàn bộ trạng thái hóa sinh này sẽ thay đổi một cách bất ngờ khi người này tìm được một việc làm mới, và nếu đó lại là một việc làm thích hợp hơn thì khả năng sản xuất chất trung gian hóa học dẫn truyền thần kinh, các hoocmôn, các thụ thể và tất cả các chất hóa sinh quan trọng khác, cho đến chính ADN, sẽ bắt đầu phản ánh chiều hướng tốt lên đột ngột này. Cho dù chúng ta giả định rằng ADN là một kho chứa thông tin di truyền luôn khóa kín, song người anh em sinh đôi tích cực của nó là ARN thì đáp lại sự tồn tại hằng ngày. Sinh viên y khoa trong thời gian thực hiện bài kiểm tra đã cho thấy khả năng sản xuất interleukin 2 (yếu tố phát triển lympho T) bị giảm đi, một hóa chất quyết định trong sự phản ứng miễn dịch chống lại ung thư. Việc sản xuất ra interleukin 2 được kiểm soát bởi người đưa tin ARN, có nghĩa là sự lo lắng của người sinh viên vượt qua kỳ kiểm tra đang nói trực tiếp với các gen của anh ta.
Điểm này sử dụng nhận thức của chúng ta để tạo ra những vật thể mà chúng ta thực sự cần có. Lo lắng về kỳ kiểm tra y học cuối cùng sẽ qua đi, chán nản về mất việc làm cũng vậy, song quá trình lão hóa thì phải được chặn lại hằng ngày. Cách hiểu của bạn về việc bạn đang già đi như thế nào là quyết định đối với những gì sẽ xảy ra trong bốn, năm hoặc sáu thập niên tiếp sau. Nói theo thuật ngữ của thần kinh học thì tìn hiệu của não chỉ là một tập hợp những dao động năng lượng. Nếu bạn đang hôn mê thì những tín hiệu này là vô nghĩa, song khi bạn tỉnh táo thì cũng những tín hiệu đó sẽ mở ra cho bạn nhiều cách hiểu, cách giải thích vô cùng sáng tạo. Shakespeare đã không có những ẩn dụ gì khi ông viết những dòng của Prospero “Chúng ta là chất liệu đã tạo ra những giấc mơ”. Cơ thể giống như một giấc mơ hiện ra rõ ràng, một hình chiếu ba chiều của những tín hiệu của não khi chúng tự biến đổi thành trạng thái mà chúng ta gọi là có “thực”.
Lão hóa chẳng phải cái gì khác ngoài một tập hợp những biến đổi bị sai lạc, là những quá trình mà cần phải luôn ổn định, cân bằng và tự đổi mới, song đã đi lệnh khỏi tiến trình thích hợp của chúng. Điều này xuất hiện như một thay đổi về vật chất, tuy nhiên điều gì đã thực sự xảy ra là ở nhận thức của bạn – dù trong ý nghĩ hoặc trong các tế bào của bạn cũng không có gì quan trọng – đã bị trệch hướng trước tiên.