Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra một chỉ số dựa trên sự đo lường chính xác gọi là chỉ số cơ thể BMI (Body Mass Index).
Trioxysalen: (bd: trisoralen, lervison). Cơ chế: như methoxsalen. Nhưng ít gây tác dụng phụ hơn. Hàm lượng 5mg. Thời gian dùng tùy theo đáp ứng của thuốc.
Paraminar Hoạt chất trong thuốc là paraaminobenzoic 500 mg. Cơ chế: như methoxsalen. Mỗi tháng dùng 20 ngày. Đợt dùng kéo dài khoảng 3 tháng. Tránh dùng kèm các thuốc trên với các thuốc có tính gây cảm quang như sulfamid, tetracyclin, phenothiazin.
Chiều cao, cách cải thiện chiều cao.
Chiều cao là một chuẩn đẹp. Nếu chú ý đến điều này sớm, thì việc cải thiện chiều cao có hiệu quả và đỡ tốn kém.
Chỉ số cơ thể (BMI). Cách tính đơn giản.
Cao ráo, lêu khêu, lùn tịt, gầy, béo, béo phì… Những nhận xét ấy chỉ bằng mắt thường, đôi khi mang theo yếu tố chủ quan. Để đánh giá thật đúng sự cân đối của cơ thể nữ từ 15 đến 49 tuổi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra một chỉ số dựa trên sự đo lường chính xác gọi là chỉ số cơ thể BMI (Body Mass Index).
Chỉ số BMI bằng cân nặng T (tính bằng kg) chia cho bình phương chiều h (tính bằng m).
Cân nặng T (kg)
BMI =
Chiều cao h (m)2
BMI < 16 là quá gầy; BMI từ 16-18 gầy; BMI 18,1-18,6 hơi gầy, BMI từ 18,7-23,8 bình thường, BMI từ 23,9-28,6 béo, BMI >28,6 là quá béo. Trên thực tế BMI từ 20 trở đi có người đã lo lắng.
Có một cách tính toán đơn giản hơn nhiều, có thể áp dụng:
Cân nặng lý tưởng của nữ T (tính bằng kg) bằng chiều cao h (tính bằng cm) trừ đi 110. Chẳng hạn: Chiều cao h = 160cm thì cân nặng lý tưởng T = 160-110 = 50 kg. Nếu cân nặng dao động trong khoảng 5-10% là hơi gầy hay hơi béo, chỉ khi dao động trên 20% mới là quá gầy hay quá béo. Như vậy, nếu cân nặng lý tưởng cần phải có là 50 kg mà lượng cân nặng thực tế là 45 kg hay 55 kg là không có gì đáng ngại, chỉ khi nào cân nặng thực tế dưới 45 hay trên 60 kg mới nên lo lắng.
Với nam cân nặng lý tưởng T (tính bằng kg) bằng chiều cao h (tính bằng cm) phải trừ đi 105. Như vậy nếu nam có cao h = 160cm thì cân nặng lý tưởng T =160-105= 55 kg. Nếu cân nặng lý tưởng là 55 kg mà cân nặng thực tế là 49,5 hay 60,5 kg là không có gì dáng ngại, chỉ khi nặng dưới 49,5 kg hay hơn 66 kg mớí nên lo lắng.
Có một cách tính nữa nhằm phù hợp với dạng con người:
Chia nữ ra 3 dạng: dạng nở nang (L= large), dạng mảnh khảnh (S= smal), dạng trung bình (M=medium). Dạng xác định bằng cách: lấy chiều cao – vòng cổ tay.