Nếu chúng ta có thể cảm nhận được sự bất biến thì thời gian có thể cũng ngưng tồn tại. Chúng ta có thể học cách bắt đầu chuyển hóa cái bất biến, cái vĩnh cửu, cái tuyệt đối. Làm việc đó có nghĩa chúng ta sẵn sàng tạo ra một sinh lý học về sự bất tử.
Mỗi chúng ta đều ẩn mình trong một thực tại nằm ngoài mọi biến đổi. Sâu thẳm trong ta, mà ngũ quan đều không biết, là hạt nhân tận cùng của bản chất, một trường bất biến tạo ra cá tính, cái tôi và cơ thể. Cái bản chất này là trạng thái thiết yếu của chúng ta, nó nói lên chúng ta đích thực là ai.
Chúng ta không phải nạn nhân của sự lão hóa, của đau ốm và cái chết. Những thứ này là bộ phận của một khung cảnh, chứ không phải của nhà tiên tri được miễn trừ đối với bất kỳ hình thái thay đổi nào. Nhà tiên tri này chính là tinh thần, là tâm hồn, sự biểu hiện của bản chất vĩnh cửu.
Những điều nói trên là những giả định bao la, những thứ tạo ra một thực tại mới, tất cả đều có cơ sở là những khám phá của vật lý lượng tử ra đời được gần một trăm năm nay. Những hạt giống của mô hình mới này đã được Einstein, Bohr, Heisenberg và những nhân vật tiền phong khác của vật lý lượng tử gieo trồng. Họ là những người đã thấy rằng cách quan niệm mà chúng ta đã chấp nhận về thế giới vật chất là sai lầm. Dù những vật “ngoài ta” dường như là thực, song không có một chứng minh nào về tính thực đó ngoại trừ người quan sát. Không có chuyện hai người có chung một cách chính xác trong cùng một vũ trụ. Mỗi thế giới quan tạo ra thế giới riêng của chính nó.
Tôi mong được thấy bạn tin rằng ngoài cái thân xác, cái tôi và cái cá tính hạn chế, bạn còn có nhiều thứ khác hơn nữa. Các quy luật nhân quả mà bạn chấp nhận đã nhào nặn bạn thành một khối cơ thể trong khoảng thời gian ngắn của cuộc đời bạn. Thực tế, trường sống của con người là một trường mở, không giới hạn. ở mức sâu xa nhất của trường đó cơ thể bạn là bất lão, tinh thần bạn là phi thời gian. Một khi bạn gắn mình với cái thực tại đó, cái thực tại nhất quán với thế giới quan lượng tử, thì sự lão hóa sẽ thay đổi một cách cơ bản.
Chấm dứt quyền chuyên chế của các giác quan
Tại sao chúng ta chấp nhận bất kể sự vật gì là thật, là có thực? Bởi vì chúng ta có thể trông thấy nó, đụng được vào nó, sờ thấy nó. Mọi người đều có định kiến yên tâm thiên về các sự vật có ba chiều theo như ngũ quan của chúng ta đã cảm nhận.