Công nghiệp dệt Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác: muốn tồn tại phải đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị. Đó là nhận định chung của các giám đốc doanh nghiệp dệt của cả Nhà nước và tư nhân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, trao đổi. Dù rằng trong nền kinh tế thị trường “thuở ban sơ” này, chưa có mẫu số chung cho sự thành đạt, nhưng cũng đã có một số doanh nghiệp thành công trên một số phương diện, trong đó sự đầu tư đổi mới công nghệ là một trong những phương thức quản lý hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển cũng phải tính tới. Chẳng hạn như Dệt Thành Công…
Cũng như nhiều công ty dệt trong cả nước, Thành Công nhập máy móc thiết bị theo phương thức trả chậm nước ngoài với những điều kiện bình đẳng, sòng phẳng và các bên cùng có lợi. Khác với Dệt Long An, một công ty có tiếng mạnh dạn hàng đầu về đầu tư, Dệt Thành Công thận trọng hơn. Phải đến năm 93, mới được coi là năm đổi mới công nghệ của công ty. Lý giải về sự thận trọng này, Tổng giám đốc Đinh Công Hùng cho biết: “Vấn đề là thời cơ. Vì chưa có thời cơ thuận lợi nên chúng tôi phải tính toán. Đầu tư để sản xuất ra mặt hàng gì? Số lượng bao nhiêu? Tiêu thụ ở đâu, nguồn vốn ở đâu và thời hạn bao lâu thu hồi vốn? – đều được công ty cân nhắc kỹ”. Từ năm 87, Thành Công là công ty dệt có xí nghiệp may xuất khẩu đầu tiên trong cả nước. Thực tế đến nay cho thấy, đây là một định hướng đúng. Vải tấm Việt Nam xuất khẩu khó cạnh tranh được với cải Trung Quốc, Thái Lan, nên công ty thành lập phân xưởng may xuất khẩu với quy mô nhỏ để thăm dò thị trường. Đến giờ, Thành Công đã có xí nghiệp may lớn với 2600 công nhân, xuất khẩu phấn đấu đạt 5 triệu sản phẩm và 1 triệu sản phẩm tiêu dùng nội địa trong năm 94.
Những điều kiện khắc nghiệt của quy luật cạnh tranh buộc lãnh đạo công ty phải tính đến phương án đầu tư chiều sâu và mở rộng toàn diện. Trong đó có xây dựng xí nghiệp sợi. Hàng năm công ty phải nhập và mua của các đơn vị trong nước từ 4000 đến 4500 tấn sợi. Nguyên liệu giá cả cho đầu vào không chủ động được nên khó có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm, giá thành đầu ra… Khi nhà máy sợi Khánh Hội được sáp nhập vào công ty, toàn bộ các thiết bị già nua, cũ kỹ được bán thanh lý, để thay thế vào đó là 15000 cọc sợi mới trị giá 4 triệu USD, công suất 1500 tấn sợi/ năm. Tuy nhiên, dù chạy hết công suất, sản lượng nguyên liệu cũng chỉ mới đạt 1/3 nhu cầu.